REGLER - BETALING

Billedskolen regler for maximalt antal deltager, sygdom og udmeldelse samt betaling. Betaling sker via kommunens opkrævningssystem og kan ses i eboks.

ELEVANTAL
Maksimalt 12 elever på faste ugentlige hold. ’Først til mølle’ ...

BETALING
For børn bosat i Albertslund koster en sæson på 24 undervisningsgange 1.296 kr. 
Betalingen er fordelt på to opkrævninger á 648 kr.

For voksne bosat i Albertslund koster en sæson på 24 undervisningsgange 2.020 kr. Betalingen er fordelt på to opkrævninger af 1.010 kr.

OBS: Udenbys børn og voksne betaler dobbelt takst.

Betalingen dækker undervisning og materialer. Fravær kan ikke medføre krav om tilbagebetaling. 

Der opkræves via kommunens opkrævningssystem og bliver udsendt i Eboks.

Betalingsrestance kan medføre udelukkelse fra undervisningen samt gebyr ved opkrævning.

SYGDOM
Folkeskolens sygdomsregler for elever – ved fx forkølelse, feber, lus og andet smitsomt – gælder også på Billedskolen. Børn skal være raskmeldt, luse- og feberfri for at komme til undervisning.

Afbud meldes om muligt på dagen til underviserne.

UDMELDING
– kan ske efter første halvdel af sæsonen 2019/2020. Dette gøres på mail senest 13. december 2019.