INFO

Sæsonen begynder i september 2018 og fortsætter for de faste hold 24 undervisnings gange og slutter i april 2019.

Info - Albertslund Kommune

Faste eftermiddagshold
På alle vores faste billedskolehold får eleverne kendskab til forskellige udtryksformer, så som skulptur, ler, tegning, maleri og meget mere. Det er en vekselvirkning af faste opgaver og mere frie opgaver hvor eleverne får lov at eksperimentere i forskellige materialer. Efter hver undervisningsgang gennemgår vi og taler om dagens værker.

På onsdagsholdet for børn er underviserne bevidste om at dette hold primært består af 'nye' skolebørn, som har brug for at lære at koncentrere sig og samtidig trænger til et frirum efter skolen. Generelt for alle holdene får børn, unge og voksne styrket og stimuleret kreativitet, selvtillid og skabende evner.