INFO

Sæsonen begynder i september 2019 og fortsætter for de faste hold 24 undervisningsgange.

Info - Albertslund Kommune

Faste eftermiddagshold
På alle vores faste billedskolehold får eleverne kendskab til forskellige udtryksformer, så som skulptur, ler, tegning, maleri og meget mere. Det er en vekselvirkning af faste opgaver og mere frie opgaver hvor eleverne får lov at eksperimentere i forskellige materialer. Efter hver undervisningsgang gennemgår vi og taler om dagens værker.