Tilmelding og regler

Bindende tilmelding til de faste hold for hele sæsonen og diverse kurser sker ved at gå ind på linket "Tilmelding" – følg derefter anvisningerne på siden.

Tilmelding og betaling - Albertslund Kommune

 Tilmelding

ELEVANTAL
Maksimalt 16 elever på faste ugentlige hold. "Først til mølle"...

Alle elever får besked om optagelse via mail.
Tilmelding skal foretages inden d. 7. september 2017.


BETALING

For børn bosat i Albertslund Kommune koster en sæson på 24 undervisningsgange 1.250 kr. Betalingen er fordelt på to opkrævninger á 625 kr.

For voksne bosat i Albertslund Kommune koster en sæson på 24 undervisningsgange 1.950 kr. Betalingen er fordelt på to opkrævninger á 975 kr.

OBS: Udenbys børn og voksne betaler dobbelt takst.

Betalingen dækker undervisningen og materialer.

Elevforsømmelser kan ikke medføre krav om tilbagebetaling.

Betalingsrestance kan medføre udelukkelse fra undervisningen samt gebyr ved opkrævning.


SYGDOM
Folkeskolens sygdomsregler for elever- ved fx. forkølelse, feber, lus og andet smitsomt -
gælder også på Billedskolen. Børn skal være feberfri og raskmeldte for at komme på skolen.


KONTAKT
Eventuelt afbud meldes på dagen til lærerne.

Skolens kontor har åbent torsdage 9-14, hvor vi kan kontaktes.

Du kan også skrive en mail: billedskolen@albertslund.dk

UDMELDING
Det er muligt at udmelde sig fra faste hold efter første halvdel af en sæson. Dette skal ske på mail senest 20. december 2017.

FERIEPLAN
Billedskolen følger Albertslunds kommunes ferieplan, dog har vi en lidt længere juleferie. Vi starter efter juleferien i uge 2.


Albertslund Billedskole
Egelundsvej 7
2620 Albertslund
Telefon 43 62 83 63