Tilmelding og regler

Bindende tilmelding til de faste hold for hele sæsonen og diverse kurser sker ved at gå ind på linket "Tilmelding" – følg derefter anvisningerne på siden.

 Tilmelding

 

Faste eftermiddagshold
På alle vores faste billedskolehold får eleverne kendskab til forskellige udtryksformer, så som skulptur, ler, tegning, maleri og meget mere. Det er en vekselvirkning af faste opgaver og mere frie opgaver hvor eleverne får lov at eksperimentere i forskellige materialer. Efter hver undervisningsgang gennemgår vi og taler om dagens værker.

ELEVANTAL
Maksimalt 12 elever på faste ugentlige hold. ’Først til mølle’ ...

BETALING
For børn bosat i Albertslund koster en sæson på 24 undervisningsgange 1.296 kr. 
Betalingen er fordelt på to opkrævninger á 648 kr.

For voksne bosat i Albertslund koster en sæson på 24 undervisningsgange 2.020 kr. Betalingen er fordelt på to opkrævninger af 1.010 kr.

OBS: Udenbys børn og voksne betaler dobbelt takst.

Betalingen dækker undervisning og materialer. Fravær kan ikke medføre krav om tilbagebetaling. 

Der opkræves via kommunens opkrævningssystem og bliver udsendt i Eboks.

Betalingsrestance kan medføre udelukkelse fra undervisningen samt gebyr ved opkrævning.

SYGDOM
Folkeskolens sygdomsregler for elever – ved fx forkølelse, feber, lus og andet smitsomt – gælder også på Billedskolen. Børn skal være raskmeldt, luse- og feberfri for at komme til undervisning.

Afbud meldes om muligt på dagen til underviserne.

UDMELDING
– kan ske efter første halvdel af sæsonen 2019/2020. Dette gøres på mail senest 13. december 2019.