Faste hold fra september til maj

Faste hold fra september til maj

Regler - Betaling - Elevantal - Sygdom - Udmeldelse

ELEVANTAL
12 elever på faste ugentlige hold. ’Først til mølle’.

BETALING

Betalingen dækker undervisning og materialer. Fravær kan ikke medføre krav om tilbagebetaling. 

Der opkræves via kommunens opkrævningssystem og bliver udsendt i Eboks.

Betalingsrestance kan medføre udelukkelse fra undervisningen samt gebyr ved opkrævning.

SYGDOM
Folkeskolens sygdomsregler for elever – ved fx forkølelse, feber, lus og andet smitsomt – gælder også på Billedskolen. Børn skal være raskmeldt, luse- og feberfri for at komme til undervisning.

Afbud meldes om muligt på dagen til underviserne.

UDMELDING
Tilmelding er bindende for hele sæsonen.
Du kan dog framelde dig anden halvdel af sæsonen (fra årsskiftet) ved at sende en mail til billedskolen@albertslund.dk inden 6. december 2021.