Kunst-workshop

Det overordnede Tema for dette års 2-dages kunst-workshop for alle 5. klasser i Albertslund var Venskaber: "Ornamentik – et universielt billedsprog". Det var et samarbejde mellem Billedskolen, PSA og børnekulturkonsulnet Kirsten Schneider. Projektet blev støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Huskunsterordning.

Albertslund Billedskole har i snart mange år samarbejdet med kommuneskolerne i Albertslund, med generøs støtte fra Statenskunstfonds Huskunstnerordning.

Beskrivelse af tema: Som barn i Albertslund møder du i børnehaven, skolen og i dagligdagen, børn fra alle kulturer, og der skabes venskaber på tværs af kulturer og religion - der er især mange børn som stammer fra Tyrkiet og landene der omkring.

Billedskolen tilbyder en ny workshop, hvor børnene kommer igennem et forløb med tegning, skitsering, grafiske s/h tryk og collage på store formater.
Med inspiration fra den islamiske ornamentik (Osmannerriget, muslimsk statsdannelse i Mellemøsten og det sydøstlige Europa ca. 1300-1923) og vikingeornamentikken (Vikingetiden, ca. 800-1050) kommer vi til at arbejde med de ligheder og forskelle der findes i ornamentikken.

Fælles for de islamiske - og vikingernes ornamenter er en fascination - og brug af slyngninger, fletninger og af de geometriske grundformer, såsom trekant, cirkel, stjerne og deres uendelige kombinations muligheder. Forskellene kommer bl.a. til udtryk således: indenfor islamiske ornamenter arbejdes der meget med Arabesker som er en stilisering af blade, blomster og planter, hvor vikingerne derimod ofte inddrager primitive figurer af dyr og mennesker som en del af f.eks. et ornament med slyngninger.

Workshoppen handler om at mødes og samarbejde og lave billeder sammen. Det drejer sig om at få ornamenter fra de 2 forskellige kulturer til at samles i samme billede og om at opleve, hvordan billedkunst er et universelt sprog, vi har til fælles i alle kulturer, et sprog der samler og bringer forståelse for hinanden.

Eleverne kommer til at skabe deres helt eget bud på en ny ’Albertslund ornamentik’.