Voksne

Fredag kl. 10.00-13.00

Første dag efter nytår 11. januar 2019
BILLEDVÆRKSTED

På fredagsholdet vil vi igen i år tilbyde særforløb med forskellige undervisere, der hver for sig har en særlig tilgang til kunsten.
De enkelte forløb vil overvejende vare fire uger. Det giver mulighed for at få stillet meget forskellige opgaver og for at modtage alsidig og konstruktiv feedback.
Du vil få stillet opgaver der inspirerer dig til at finde dit personlige udtryk, og du vil derigennem blive præsenteret for en bred vifte af materialer og teknikker.
Forskellige undervisere
Pris: 1.980 kr. for elever bosat i Albertslund.
Betales over to rater á 990 kr.
(Udenbys elever betaler 3.960 kr. fordelt over to rater)

Tilmelding