6-8 år

Onsdag kl. 15.00-17.15 Første dag efter nytår 16. januar 2019

Første dag efter nytår 16. januar 2019
TEGN, MAL, BYG – for de mindste
På dette hold arbejder vi med former i pap og ler. Vi laver collager, maler med pensler og akvarelfarver, akrylmaling og meget andet. 
Vi leger og fortæller historier. Det sætter fantasien i gang.
Vi træner også samarbejde, så børnene lærer at give plads og at hjælpe hinanden. Det er vigtigt i forhold til det at arbejde kreativt, 
men det vigtigste er, at børnene har det sjovt og bliver bedre til at tegne og forme.
Vi bruger hver onsdag eftermiddag lidt tid på fælles hygge, og ofte når vi også en frisk løbetur i Billedskolens store have.
Undervisere: Gina Hedegaard Nielsen og Linda Orloff
Pris: 1.270 kr. for elever bosat i Albertslund
Betales over to rater á 635 kr.
(Udenbys elever betaler 2.540 kr. fordelt over to rater)

Tilmelding