Udstilling i samarbejde med Lokalarkivet

Udstillingen i januar og februar 2011, var et samarbejde mellem de to kulturinstitutioner på Toftekærgård: Billedskolen i stuen og Lokalarkivet på 1. salen. Lokalarkivet er en del af Kroppedal Museum.

Idéen med udstilllingen var at forene de to lokale kulturinstitutioners kræfter i en fælles udstilling med det mål at vise Billedskolens elevers flotte tegninger, samt at synliggøre Albertslunds lokalhistorie, til gensidig inspiration på tværs af institutionerne og for udstillingens gæster.

Billedskolen har udvalgt de historiske genstande i arkivets samling. Genstandene danner grundlag for både Billedskolens elevers tegninger og arkivets fortælling om genstandens lokalhistoriste betydning. Vi ønsker hermed at give et indtryk af kommunens kulturelle og historiske mangfoldighed i både fortid og nutid.