Tro, Håb og Afmagt - Utøya

Udstillingen blev vist på Albertslund Rådhus fra 6. – 27. februar 2014.

Tro, Håb og Afmagt - Utøya - Albertslund Kommune

Det er d 22. juli 2013 to år siden den forfærdelige og brutale massakre på Utøya i Norge. Der har siden været tid til refleksion og det er nu også muligt at se på hændelsen i et bredere historisk perspektiv.

Ingen kan stå uberørt tilbage over meningsløsheden og tabene. Det er ikke altid rart at blive mindet om sorgfulde ting, men der er stadig mange væsentlige historier at fortælle om denne dag, og nye historier at fortælle om at være ung i tiden efter Utøya.

På Billedskolen har vi derfor valgt at lade denne hændelse danne ramme om en række kunstneriske workshops for at give de unge en mulighed for at give udtryk for alle deres følelser i form af de billeder, der har aflejret sig; Hvad var de unges umiddelbare reaktion efter d. 22 juli 2011? Hvad tænker de unge om hændelsen nu? Hvilke 'billeder' har det dannet og hvilke 'billeder' kan det omsættes til? Er der historiske perspektiver der kan føjes til, og hvordan er det i det hele taget muligt som menneske at bearbejde sådanne følelser?

Projektet tog udgangspunkt i Pia Tafdrups digt 'Syv kjoler for synligheden'(2011), samt Nordahl Griegs digt 'Til ungdommen' (1936).

Workshoppen blev afviklet over 3 fulde dage på Billedskolen. Denne metode at arbejde på vil eleverne også kunne bruges i andre projektarbejder i skolesammenhæng.

Fra tidligere, lignende projekter, har vi erfaring med meget engagerede unge.

Paw Østergårds åbningstale